م ن تشب ه بقوم فهو منهم

.

2023-06-02
    رسالة ام ص اول متوسط ف2